Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и
липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния
взрив от COVID-19
Бенефициент: АНТАРЕС ТРЕЙД ЕООД
Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв.
европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 01.09.2020.
Край: 01.12.2020г.