emailiconoffice@ecoklimatici.com
emailiconАнтарес Трейд ЕООД
emailicon0897744903; 0898545463
cart
Поръчката е празна

Търсене

Производител


Вид

Цена:

На изплащане

Art Director & Photographer
Photographer & Illustrator
Photographer & Illustrator
Arrow
Arrow
Shadow

Целогодишен комфорт с най-добрите климатици онлайн

Art Director & Photographer
Photographer & Illustrator
Photographer & Illustrator
Arrow
Arrow
Shadow

Условия за ползване

Общи условия на „ Антарес Трейд” ЕООД за покупко-продажби през електронен сайт. Настоящите общи условия са в сила от 01.06.2015г.  и уреждат начина и условията на покупко-продажби,чрез електронния сайт ecoklimatici.com, който е собственост на „Антарес Трейд” ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „ Антарес Трейд” ЕООД и Потребителите. С посещението на сайта, неговото разглеждане и поръчки на продукти, Потребителят се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията за задължителни за всички потребители.

I.    Общи положения

 „Антарес Трейд” ЕООД  е търговско дружество регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 200624440, с адрес на седалище: гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков” 48; Потребител е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия за ползване. Ако лицето не е съгласно с Общите условия за ползване ще бъде помолено да не използва уеб сайта.Всеки потребител, получава правото да разглежда всички материали публикувани в този уеб сайт само и единствено за лична употреба с нетърговска цел, като се спазват всички авторски права. При регистрация в сайта ecoklimatici.com ,  Потребителят се съгласява доброволно да предостави своята лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от електронния магазин. „ Антарес Трейд ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на
случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

II.    Информация за публикуваните в електронния магазин стоки.

Всички стоки публикувани на сайта на ecoklimatici.com,  са посочени с цена в лева и включено ДДС. „Антарес Трейд” ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоки, относно тяхната характеристика е невярна. „Антарес Трейд”ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали и продукти. Сайтът ecoklimatici.com не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някой от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация можете да се свържете с представител на „Антарес Трейд” ЕООД на посочените в сайта телефони.

III.    Покупко-продажба, цени и метод на плащане, чрез сайта ecoklimatici.com.

Всеки Потребител може да направи поръчка и да закупи продукти от сайта  ecoklimatici.com на посочите в сайта цени. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни за финализиране на покупко-продажба.
„Антарес Трейд” ЕООД има право да откаже изпълнението на  договора без да дължи каквито и да е обезщетения на Потребителя, освен възстановяването на заплатените от него суми, ако има такива. Всеки Потребител има възможност сам да избере метода на плащане на избраната от него стока- в брой, при посещение на офис-магазина, по банков път или с наложен платеж при доставка.При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на „Антарес Трейд” ЕООД , посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума,  ecoklimatici.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. Всяка закупена стока, от електронния магазин, следва да бъде заплатена в пълният й паричен размер посочен в сайта.

IV.    Доставка и отказ на стоки.
 Всяка поръчана стока от сайта ecoklimatici.com може да бъде доставена до посечено от Потребителя населено място в България.  Доставката се извършва от 2-5 работни дни, след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя. Ecoklimatici.com може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направена поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай, че Потребителя откаже да предостави исканата от  ecoklimatici.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматичната отмяна на поръчката с или без допълнителното уведомление на Потребителя.„Антарес Трейд” ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставка от независими от компанията обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. Ecoklimatici.com запазва право да откаже поръчка до населени места, в които не са налични оторизирани монтажни групи. Всеки Потребител има право да се откаже от поръчката и доставка на стока от 14 работни дни от датата на получаване, в случай, че стоката не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП „Антарес Трейд” ЕООД може да приема върната покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба и нарушаване на търговския вид. Транспортните и други разходи са за сметка на Потребителя.

V.    Гаранционно обслужване.

Всички стоки от сайта ecoklimatici.com , които притежават електронни компоненти се продават със законова гаранция обявена от производителя. Гаранционният период може да варира от 2-5 години, в зависимост от марката на климатичната система. „Антарес Трейд” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
-    Е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител.
-    Се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда.
-    Е нарушена физическата цялост на изделието.
-    При преместване или сваляне на климатика от друга монтажна група.
-    При изгубени или неналични документи и гаранционна карта на продукта.

      Гаранционното обслужване не включва:

-    Почистването на инсталацията и филтрите на вътрешното тяло
-    Подмяна на батерии и всички видове филтри
-    Повреди, причинени от форсмажорни обстоятелства- пожари, наводнения, земетресения и др.
-    Повреди в следствие на токови удари, напрежения или ниско напрежение
-    Механично счупени или деформирани пластмасови детайли- лицев панел, турбина на вътрешно тяло, перка на външно тяло, дистанционно управление и др.

VI.    Защита на лични данни.
„Антарес Трейд” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по закона за защита на личните данни. Всички предоставени от потребителите лични данни са защитени и гарантирани, че няма да бъдат разкрити пред трети лица. Изключение правят случаите, когато информацията се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни. С приемане на общите условия на ecoklimatici.com потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW. ecoklimatici.com
В сила от 23.05.2018 г.

Последно изменена на 23.05.2018 г

ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, „Антарес Трейд“ЕООД, ЕИК 200624440, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“Йосиф Цанков “ 48, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница www.ecoklimatici.com се притежава от “Антарес Трейд” ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.
КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.
СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
„АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.
КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
- Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;
- За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, , информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;
ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД са:
- Дейности по управление на електронния ни магазин:
- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД на основание сключването на договор;
- Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;
- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
- Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.
Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.
Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД.
Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.
В допълнение Вашите данни се обработват от „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД и за целите на:
- Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД, на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.
COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ
УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)
КАКВО СА БИСКВИТКИ (COOKIES)?
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.
КАКВИ СА ТИПОВЕТЕ БИСКВИТКИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД?
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:
- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
- Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД на интернет страници на външни партньори
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
„АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на „АНТАРЕС ТРЕЙД “ ЕООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
За случаите, в които „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.
ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
„АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
„АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
Всички служители на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД;
- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „АНТАРЕС ТРЕЙД“ЕООД;
- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.Русе, Ул. Солун 26, За длъжностното лице за защита на данните.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.
ДЕЦА
Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.
ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „АНТАРЕС ТРЕЙД“ ЕООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
На имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

По пощата: гр.Русе 7000, ул.“Солун“26, За длъжностното лице за защита на данните

Рекламации

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и плащане когато:
-    Полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му.
-    Стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента.
-    Не са спазени предварително обявените срокове за доставка.
-    Ако не са спазени условията на член 54 от ЗЗП
-    Има несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
-    Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена.Срокът на заявената рекламация започва да тече в момента на заявлението й.

Клиентът може да се откаже от закупената стока в 14-дневен срок от закупуването й при условие, че:
-    Заплати всички разходи по доставка и връщането й до адресът на търговския обект на фирмата.
-    Стоката е в пълна окомплектовка и е в добър търговски вид.
-    Представи необходимата документация.


Закон за защита на потребителите

Съгласно чл.52, ал.1, т.7, от Закона за защита на потребителите, всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана с изключенията на случаите по чл. 55, ал.2.

Телефон за приемане на рекламации: 0898545463